top of page

Abacus Translation doet er alles aan om de persoonsgegevens van haar klanten en ingehuurde vertalers te beschermen en privé te houden. Als vertaalbureau vragen we alleen om gegevens die nodig zijn voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met betrekking tot vertaal- en/of revisiediensten.

 

Deze gegevens, alsmede eventueel verstrekte factureringsgegevens, worden niet verkocht, verhandeld of gedeeld met derden.

 

Wat betekent dit in de praktijk

Als u ons een e-mail stuurt, dan bewaren wij uw persoonsgegevens zolang als noodzakelijk is voor het afhandelen van uw aanvraag of zolang wettelijk is voorgeschreven. 

 

U kunt ons te allen tijde vragen om uw gegevens uit ons bestand te verwijderen. We zullen dit verzoek direct honoreren, mits de verwijdering wettelijk is toegestaan.

 

Wij zullen uw gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dat nodig is voor het uitvoeren van overeengekomen diensten. In dat geval geven we alleen die gegevens door die noodzakelijk zijn voor het verrichten van de vertaal- en/of revisiediensten. 

 

Is de wettelijke bewaartermijn van persoonsgegevens verstreken of zijn de gegevens niet noodzakelijk voor het uitvoeren van onze diensten, dan zullen wij de gegevens vernietigen.

Privacy

bottom of page